โรงพยาบาลร้องกวาง


โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้


สายตรงการร้องเรียน

การรับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางในการร้องเรียนมีดังนี้
มาร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน(งานประกันสุขภาพ)
ตู้รับความคิดเห็น
เบอร์โทรศัพท์ 054-596444
ไปรษณีย์ ที่อยู่ โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
อีเมล : [email protected]
ยื่นคำร้องเรียนออนไลน์ คลิ๊กยื่นคำร้องออนไลน์


เอกสารเผยแพร่


                               

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


                                                           

                                                                 
                               

 
  กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7115  0-5459-7298 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : [email protected] , [email protected]
Powerd By FreeBSD