โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
(Integrity and Trasparency Assessment - ITA)เอกสาร ITA


                                                           

                                                                 
                               

 
  กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7115  0-5459-7298 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : [email protected] , [email protected]
Powerd By FreeBSD